จะเที่ยวเชียงใหม่ต้องไปสถานที่เหล่านี้ให้ได้

อยากจะเที่ยวเชียงใหม่ คุณควรที่จะต้องศึกษาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไว้ก่อน และวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนำให้คุณได้ทราบบางส่วนที่น่าสนใจ มาดูที่แรกกันเลย ที่แรกที่ต้องไปหากได้ไปเชียงใหม่ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นั่นเอง ที่นี่เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1927 โดยเป็นพระอารามหลวงในระดับชั้นโทซึ่งแน่นอนว่าที่นี่ย่อมต้องมีความสำคัญในด้านของประวัติศาสตร์ ด้านของศิลปะ ด้านของวัฒนธรรมของผู้คนที่เป็นชาวล้านนา ใครที่ได้มาเชียงใหม่ถ้าไม่มีที่นี่บอกเลยว่านั่นแปลว่าคุณพลาดสิ่งสำคัญที่ต้องไปให้ได้แล้วละ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งอยู่ด้านบนของตัวยอดดอยสุเทพ จะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณสิบกว่ากิโลเมตร ในการที่ใครจะขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องผ่านด่านของการเดินขึ้นบันไดนาคซึ่งมีจำนวนมากถึง 300กว่าชั้น หรือหากใครไม่อยากเดินอาจจะเลือกใช้บริการในส่วนของรถกระเช้าแทนก็ได้ แต่คนที่เชียงใหม่เขามีความเชื่อว่า ถ้าใครเดินขึ้นจะดีกว่า ได้บุญกว่า ต่อไปสถานที่ที่สอง ต้องที่นี่เลย วัดเจดีย์หลวง วัดนี้เป็นวัดที่หาไม่ยากเลยเพราะตั้งอยู่ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมือง ผู้เป็นกษัตริย์องค์ที่เจ็ดของราชวงศ์สำคัญอย่างราชวงศ์มังราย ที่นี่จะมีตัวราวบันไดได้ถูกออกแบบมาพิเศษโดยออกแบบให้เป็นลักษณะของนาค เรียกว่า...
Close